Previous Deans

Professor Dr. Moaz Hamid Mustafa from 12/27/2006 to 6/22/2013

Professor Dr. Qusay Kamal Al-Din Al-Ahmadi  from 6/23/2013 to 6/20/2018

Assistant Professor Dr. Mazen Nizar Fadl Al-Sanjari  from 6/21/2018 to 12/18/2019